Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Książka z mojej walizki”

Konkurs plastyczny, który towarzyszył akcji Walizka pełna książek" został rozstrzygnięty !!!!!
Do nagród głównych nominowano prawie 100 prac uczniów z Dolnego Śląska. Byliśmy jedną z bibliotek biorących udział w akcji i podczas warsztatów plastycznych zorganizowanych w naszej
bibliotece z Joanna Zagner-Kołat, jury nominowało 5 prac, które następnie oceniano w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Spośród 100 nominowanych prac dwie
równorzędne nagrody główne w postaci czytnika e-booków otrzymali uczniowie z GMINY MIEROSZÓW:
Tomasz Brzeziński l. 10 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – nauczyciel Iwona Przybysz.
Alicja Kluczyńska l. 11 – PSP w Mieroszowie – nauczyciel Magdalena Borys.
Nagrody główne zostały ufundowane przez Wydawnictwo Literatura oraz przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za chęć udziału w konkursie i gratulujemy nagrodzonym uczestnikom.