Dzień Pracownika Socjalnego

„Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa”
Wacław Potocki.
Życzymy wszystkim Pracownikom Socjalnym, a szczególnie tym z naszej Gminy oby nigdy Waszego drzewa nie złamały żadne złe żywioły.
Z serca życzymy, abyście za Waszą pracę otrzymywali szacunek i wdzięczność, a uśmiech Waszych podopiecznych niech będzie najlepszą nagrodą.
Ekipa MCK💐