Stowarzyszenie – O nas

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszenie osób zainteresowanych historią, kulturą, tradycją oraz rozwojem Ziemi Mieroszowskiej;

 2. Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta i gminy Mieroszów;

 3. Inicjowanie i organizowanie prelekcji, konkursów, wystaw, pokazów, przeglądów filmowych, wycieczek związanych z kulturą i historią Ziemi Mieroszowskiej;

 4. Wspieranie i promowanie osób utalentowanych artystycznie literatura, muzyka, malarstwo, fotografia;

 5. Tworzenie bibliografii Ziemi Mieroszowskiej;

 6. Kolekcjonowanie pamiątek Ziemi Mieroszowskiej;

 7. Dążenie do stworzenia miejsca stałej ekspozycji dotyczącej historii miasta i okolic;

 8. Tworzenie zespołów zainteresowań;

 9. Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi;

 10. Kultywowanie pamięci o zasłużonych mieszkańcach miasta i wydarzeniach historycznych;

 11. Propagowanie turystycznych walorów regionu;

 12. Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Ziemi Mieroszowskiej.