Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mieroszowie

20 marca 2019

16 marca 2019 r. w Sali im. Włodka Szomańskiego w Mieroszowskim Centrum Kultury miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Mieroszowie.

Inicjatorem utworzenia Uniwersytetu był gospodarz naszej gminy – Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński. Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a potem były okolicznościowe przemówienia Burmistrza oraz zaproszonych gości m.in Kamila Zielińskiego – Wicewojewody Dolnośląskiego, Posłanek na Sejm RP – Katarzyny Mrzygłockiej  i Agnieszia Kołacz Leszczyńskiej, dr Wojciecha Połowczuka – dziekana Politechniki Wrocławskiej, dr Jerzego Tutaja – wykładowcy Politechniki Wrocławskiej,  Dorota Skibska – Zastępca Wójta Czarnego Boru, Violetty Kopki – Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa. Wśród gości nie zabrakło Stanisława Skrzyniarza wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego a także wielu znanych działaczy samorządowych, przedstawicieli szkół, instytucji, stowarzyszeń działających na terenie gminy Mieroszów.  Zgromadzeni na uroczystości byli świadkami podpisania Aktu Założycielskiego UTW w Mieroszowie a także uroczystej immatrykulacji. Słuchacze UTW w Mieroszowie  zostali wywołani imiennie, by odebrać indeksy z rąk Burmistrza i Dr Wojciecha Połowczuka. W poczet słuchaczy UTW w Mieroszowie przyjęto 101 osób.

Zebrani wysłuchali z uwagą wykładu inauguracyjnego pt.: „Prawda, piękno, dobro” wygłoszonego przez dr Jerzego Tutaja.

Uroczystość zakończył mieroszowski chór Irysy wykonując „Gaudeamus Igitur”, a następnie zgromadzeni zostali zaproszeni do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz na degustację tortu.Takim to akcentem rozpoczął się nowy rok akademicki w Mieroszowie.