III Wyprawa Suchogórska

19 lipca 2017

3 wyprawa – zgoda