Akcja „Narodowe Czytanie”

10 września 2019

Akcja „Narodowe Czytanie” została zainicjowana przez prezydenta RP w 2012 roku. Biblioteka Publiczna w Mieroszowie po raz kolejny włączyła się w te akcję, polegająca na głośnym czytaniu dzieł polskich mistrzów literatury. W tym roku czytaliśmy 8 nowel polskich m.in. „Dobra Pani -E. Orzeszkowej, Katarynka – M. Konopnickiej, Sachem – H. Sienkiewicza, Rozdzióbią nas kruki.. – St. Żeromskiego, Mój ojciec wstępuje do strażaków – B. Schulza, Sawa – H. Rzewuskiego, Dym -M. Konopnickiej, Orka Wł. Reymonta.

Fragmenty nowel czytali nam: Ewa Grzebieniak – Sekretarz Gminy Mieroszów, Karolina Krzaczek -przedstawiciel OSP Mieroszów, Anna Morawska – Prezes Stowarzyszenia „Z seniorami łatwiej”, Ilona Henko – Radna Rady Miejskiej w Mieroszowie , Maria Chmielnicka – Przewodnicząca Rady Seniorów w Mieroszowie, Barbara Bukowska-Matusiewicz Pracownik MCK, Beata Foryś – Kierownik referatu kultury i oświaty, Igor Hoffman – Dyrektor MCK. W akcji wzięli udział również uczniowie szkoły podstawowej w Mieroszowie i Kowalowej z opiekunami oraz dyrektorzy tych placówek.

Przygotowano również małą wystawę dotycząca autorów nowel polskich/fotografie, notki biograficzne, ciekawostki z życia pisarzy/. Na zakończenie, każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w „Narodowym Czytaniu” opatrzony pieczęcią wydana przez kancelarię prezydenta RP.