Musicale, musicale…

17 lutego 2017

UWAGA! Od 20 lutego do 6 marca trwa głosowanie na projekt lokalny realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego pn. „Musicale, musicale…”. Koncert w wykonaniu Solistów Teatru Muzycznego w Gdyni im. Danuty Baduszkowej, opierał się będzie na największych światowych musicalach. W programie koncertu przewidziane są utwory takie jak „Skrzypek na dachu”, „Piękna i Bestia”, „Chicago”, „Shrek” czy „Nędznicy”.

Realizacja powyższego wydarzenia możliwa jest jedynie dzięki wsparciu mieszkańców Gminy Mieroszów, ponieważ o dotacji finansowej zadecyduje liczba głosów złożonych na specjalnych kartach do głosowania. Karty dostępne będą w Urzędzie Miasta w Mieroszowie (II pięto). Serdecznie prosimy o Państwa głosy. Razem zdecydujmy o tym, co będzie się działo w naszej okolicy!

Dyrektor artystyczny Elżbieta Szomańska

oraz Mieroszowskie Centrum Kultury